درخواست همکاری با بسته بندی تهران سی تی

فرصت های شغلی رانندگان وانت و نیسان و کامیون و کارگران متخصص بسته بندی اسباب م اثاث منزل و اثاث کشی وسایل منزل و وسایل شرکت ها و ادارات


همکاری با بسته بندی اثاث تهران سی تی

درخواست همکاری در زمینه بسته بندی اثاث متزل کلیه افرادی در زمینه بسته بندی اسباب و اثاثیه و اثاث کشی تخصص دارند میتوانند جهت همکاری با ما تماس بگیرند. کلیه رانندگان وانت نیسان و کامیونت میتوانند جهت همکاری با ما ، با تلفن دفتر مرکزی 88546824 تماس بگیرند. محدوده فعالیت تهران کرج و حومه میباشد و رانندگان میتوانند به نیمه وقت و تمام وقت فعالیت و همکاری نمایند.
09127055193 - 88546824

بسته بندی اثاث کشی فرصتهای شغلی

شغل بسته بندی اسباب و اثاثیه منزل